vąšuoti

vąšuoti
vąšúoti, -úoja, -ãvo tr. K, Rtr, , NdŽ, FrnW, BV52, vą̃šuoti, -uoja, -avo Rtr; L 1. K, J, K.Būg(Ar), Žvr minkštinti kailius, braukiant vąšu, vokuoti: Pasgadino [v]ąšas – nėr kuom kailiai [v]ąšúoja Ml. Nepratęs [v]ąšavaũ [v]ąšavaũ, net pečiai ir rankos skauda Dglš. | refl. tr. NdŽ.prk. draskyti: Jis jam ėmė da geriau vąšuot su tais nagais skūrą (ps.) Brt. 2. L traukti su vąšu: Vieni medžius atplukdo, kiti krantan vąšúoja Nmj. Vąšuoja malkas [iš Nemuno] Rmš. Nusibodo par dieną vąšúot [šieną iš pelkės] Skr. | refl. tr. NdŽ. 3. juok. ėsti, ryti: Kad vąšúoja karvės dobilus, tai net ausys kruta Mrs.godžiai valgyti, ryti, kabinti: Ka vąšúoja, ka vąšúoja tą košę Plv. Kam tep vąšúoji? Kam tep kabini? Pjv. Sakei, kad negardi bulbienė, o dar̃ tik vąšúoji Al. | Tai bitutės iš nendrelių medutį vąšavo LTR(PnmA). 4. J juok. mušti, lupti, plakti: Kad pradėjo vąšúot piemen nugarą, tai tas kaukdamas nurūko Snt. | refl. NdŽ. 5. J skolintis.
(kam) káilį vąšúoti ką mušti, lupti: Paskui tę káilius vąšãvo visiems su kančium Snt.
\ vąšuoti; apvąšuoti; įvąšuoti; išvąšuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • vąšuoti — vąšúoti vksm. Káilius vąšúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vasuoti — vasuoti, uoja, ãvo 1. žr. vasnoti 1: Vasuo[ja] paukštis lėkdamas J. 2. žr. vasnoti 5: Vasuo[ja] drabužis pakabintas nuo vėjo J. Kaip maži anties sparneliai vėjuje juokingai vasavo pilko švarko skvernai rš. 3. intr. KŽ eiti: Kur tu vasuoji, t. y …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvąšuoti — tr. juok. aplupti, apkulti: Kad aš tau apvąšuosiu gerai šonus, tai žinosi, kaip reikia motinos klausyti! Skdv. vąšuoti; apvąšuoti; įvąšuoti; išvąšuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvasuoti — intr. KŽ ateiti: Karvė atvasuo[ja], t. y. ateina J. vasuoti; atvasuoti; nuvasuoti; pavasuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvąšuoti — tr. 1. Ml įdirbti kailius, išvokuoti: Išvąšuok kailius Plv. Tai gerai iš[v]ąšuoti kalniai Dglš. Kai išdirbs, išvąšuõs, ir tą pusę [kailio] atiduos (d.) Vlkv. 2. su vąšu ištraukti: Mediena, atplukdyta miško medžiagos prie perkrovimo bazės, buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvasuoti — intr. nustalbti, išsivadėti: Nuvasãvę, neskani barkščiai DūnŽ. | refl.: Ilgai laikyti, nusivasãvę barkščiai Krš. vasuoti; atvasuoti; nuvasuoti; pavasuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavasuoti — intr. kiek nusivadėti, pastalbti: Pavasãvę barkščiai – kas tokius ir ės?! DūnŽ. vasuoti; atvasuoti; nuvasuoti; pavasuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaštegoti — vaštẽgoti (vąštẽgoti?), oja, ojo J žr. vąšuoti 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vokuoti — 1 vokuoti, uoja, ãvo tr. 1. Š, ŠT372, FrnW, NdŽ, KŽ, Mžk, Ms, Slnt, Dr, Krtn kaišti, skusti, vąšuoti (kailį): Su geležies voku vokuoja ans kailį J. Garborius kailius jau vokuo[ja] Lkv. Muno dėdė moka gerai kailius vokuoti Lž. Įsiraugs į kubilus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vošuoti — vošuoti, uoja, ãvo Lš žr. vąšuoti 2: Mūsų vyrai net po Merkine vošavo medžius Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”